FAICAL 100% LIVE 2010

FAICAL 100% LIVE 2010
By Patchica
01-Palm beach
02-Melha 3lia tefrim
i03-kima hia tebrhini hta ana nebriha
04-3tatlek liyam...
05-Fe nhar chems w fe lil gamra
06-Ya zine li fik
07-Ana galbi cadna w ntiya meftahha
08-Diroulha l3kal beli rani nebrih
a09-Ana khatini
10-Ah maranich nargod
11-Had ghbina

File Download

Aucun commentaire: